افزونه پارسی دیت را نصب کنید Sunday, 19 May , 2024

شهادت امام سجاد در ماکو

۱۲شهریور
ویژه برنامه شهادت امام سجاد (ع) در ماکو
در ماکو برگزار شد:

ویژه برنامه شهادت امام سجاد (ع) در ماکو

ویژه برنامه شهادت امام سجاد (ع) با حضور عاشقان دلسوخته اهلبیت (ع) در مسجد علی بن ابیطالب ماکو برگزار گردید