افزونه پارسی دیت را نصب کنید Saturday, 20 July , 2024

شهدای شهادگر

۱۸آذر
تصویب قانون شهدای جهادگر در مجلس

تصویب قانون شهدای جهادگر در مجلس

قانون شهید خوانده شدن جهادگران فوت شده در اردوهای جهادی در مجلس تصویب شد