افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 19 April , 2024

شهرداری ها به ساخت و ساز های غیر اصولی با جدیت رسیدگی کنند

۰۸اردیبهشت
شهرداری ها به ساخت و ساز های غیر اصولی با جدیت رسیدگی کنند

شهرداری ها به ساخت و ساز های غیر اصولی با جدیت رسیدگی کنند

فرماندار ماکو در جلسه شورای اداری گفت : باید شهرداری ها به ساخت و ساز های غیر اصولی با جدیت رسیدگی کنند چرا که سیلاب های اخیر یک هشدار باش مهم برا ما بود البته نباید به بحث سیل محدود بود .