افزونه پارسی دیت را نصب کنید Sunday, 14 April , 2024

شهید بهمن نوروز زاده

۰۷شهریور
دیدار با خانواده شهید بهمن نوروز زاده

دیدار با خانواده شهید بهمن نوروز زاده

فرمانده سپاه شهداء استان اذربایجان غربی در راس هیئتی در ماکو با خانواده شهید بهمن نوروز زاده دیدار کرد .