افزونه پارسی دیت را نصب کنید Monday, 20 May , 2024

شهید پاسدار یاسر جعفر پور

۱۹مهر
مراسم احترام نظامی و تشییع پیکر شهیدان یاسر جعفر پور و  ایلیا صادقی
در ماکو برگزار شد:

مراسم احترام نظامی و تشییع پیکر شهیدان یاسر جعفر پور و ایلیا صادقی

مراسم احترام نظامی و تشییع پیکر شهید پاسدار یاسر جعفر پور و سرباز شهید ایلیا صادقی با حضور خیل کثیری از مردم ولایت مدار و شهید پرور و مسئولین در ماکو برگزار شد .