افزونه پارسی دیت را نصب کنید Tuesday, 28 May , 2024

ضرب و جرح صدر نشین جدول اتهامات در حوزه قضایی شهرستان است

۰۵تیر
ضرب و جرح صدر نشین جدول اتهامات در حوزه قضایی شهرستان است

ضرب و جرح صدر نشین جدول اتهامات در حوزه قضایی شهرستان است

رییس دادگستری ماکو گفت : عملکرد خوب شوراهای حل اختلاف باعث کاهش ۲۵ الی ۳۰ درصدی پرونده های ورودی به محاکم قضایی شده است