افزونه پارسی دیت را نصب کنید Saturday, 20 July , 2024

طرح اسفالت ریزی روستای کشمش تپه

۰۳شهریور
افتتاح عملیات اجرای طرح هادی و آسفالت روستای کشمش تپه

افتتاح عملیات اجرای طرح هادی و آسفالت روستای کشمش تپه

عملیات اجرای طرح هادی و آسفالت روستای کشمش تپه همزمان با آغاز هفته دولت و با حضور مسئولین شهرستانی افتتاح شد .