افزونه پارسی دیت را نصب کنید Saturday, 20 July , 2024

عدم توجه مسئولین به قیمت های بازار در ماکو

۰۶تیر
گرانی صدای مردم ماکو را درآورد (سخنی با مسئولین )

گرانی صدای مردم ماکو را درآورد (سخنی با مسئولین )

گرانی و افزایش یکباره قیمت مرغ و عدم رسیدگی مسئولین صدای مردم شهرستان ماکو را دراورد .