افزونه پارسی دیت را نصب کنید Saturday, 22 June , 2024

عدم همکاری ترکیه عامل ایجاد صف چند کیلومتری در مرز بازرگان

۲۶اسفند
عدم همکاری ترکیه عامل ایجاد صف چند کیلومتری در مرز بازرگان
مدیرکل گمرک مرزی بازرگان خبرداد:

عدم همکاری ترکیه عامل ایجاد صف چند کیلومتری در مرز بازرگان

مدیرکل گمرک مرزی بازرگان گفت : پذیرش کند و عدم همکاری کشور ترکیه مهمترین عامل به وجود آمدن صف های طولانی در مرز زمینی بازرگان شده است .