افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 21 June , 2024

عزاداری تاسوعای حسینی در ماکو

۲۷مرداد
عزاداری تاسوعای حسینی + تصاویر
در ماکو برگزار شد:

عزاداری تاسوعای حسینی + تصاویر

عزاداری تاسوعای حسینی به صورت پرشور در شهرستان ماکو با حضور مسئولین برگزار شد