افزونه پارسی دیت را نصب کنید Saturday, 22 June , 2024

علیرضا اشرفی

۱۵اسفند
مسابقات کشتی قهرمانی نوجوانان آذربایجان غربی در منطقه آزاد ماکو برگزار شد
همزمان با هفته جوان؛

مسابقات کشتی قهرمانی نوجوانان آذربایجان غربی در منطقه آزاد ماکو برگزار شد

مسابقات کشتی قهرمانی نوجوانان استان آذربایجان غربی بمناسبت هفته جوان و میزبانی منطقه آزاد ماکو، با قهرمانی تیم شهرستان شوط به پایان رسید.