افزونه پارسی دیت را نصب کنید Wednesday, 17 July , 2024

عملیات دفاع بیولوژیک در ماکو

۰۶فروردین
رژه خودرویی و آغاز عملیات دفاع بیولوژیک در ماکو + تصاویر

رژه خودرویی و آغاز عملیات دفاع بیولوژیک در ماکو + تصاویر

عملیات دفاع بیولوژیک شهدای مدافع سلامت با رژه خودرویی خودروهای سپاه و اتشنشانی آغاز گردید .