افزونه پارسی دیت را نصب کنید Monday, 26 February , 2024

عیادت از بیمار

24تیر
عیادت خادمین مسجد جمکران از معلوم ذهنی و حرکتی در ماکو

عیادت خادمین مسجد جمکران از معلوم ذهنی و حرکتی در ماکو

خادمین مسجد جمکران به همراه پرچم های متبرک حرم ائمه از معلول ذهنی حرکتی 30 ساله عیادت کردند .