افزونه پارسی دیت را نصب کنید Sunday, 14 April , 2024

قرار گاه حمزه سید الشهدا

۱۸بهمن
بازدید از روند ساخت خانه محروم در روستای قره تپه ماکو

بازدید از روند ساخت خانه محروم در روستای قره تپه ماکو

مسئولین شهرستانی به مناسبت دهه فجر از روند ساخت خانه محروم در روستای قره تپه ماکو بازدید کردند .