افزونه پارسی دیت را نصب کنید Tuesday, 23 April , 2024

ماه مبارک رمضان فرصت خودشناسی و دوری از درون شیطانی می باشد

۲۸اردیبهشت
ماه مبارک رمضان فرصت خودشناسی و دوری از درون شیطانی می باشد

ماه مبارک رمضان فرصت خودشناسی و دوری از درون شیطانی می باشد

امام جمعه ماکو گفت :بیت المقدس همواره پایتخت فلسطین بوده و است و آمریکا و ایادی استکبار هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند .