افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 1 March , 2024

محموله کمک های فرهنگیان، دانش آموزان

۰۲اسفند
محموله کمک های فرهنگیان و دانش آموزان به مناطق زلزله زده خوی ارسال شد
مدیر آموزش و پرورش شهرستان ماکو:

محموله کمک های فرهنگیان و دانش آموزان به مناطق زلزله زده خوی ارسال شد

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ماکو گفت: محموله کمک های فرهنگیان، دانش آموزان سطح مدارس شهرستان ماکو و بازرگان در قالب بسته معیشتی، پوشاک و پتو به خوی ارسال شد.