افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 24 May , 2024

محکومیت حادثه تروریستی حرم شاهچراغ

۰۶آبان
مشت های گره کرده مردم ماکو در محکومیت حادثه تروریستی حرم شاهچراغ
گزارش تصویری :

مشت های گره کرده مردم ماکو در محکومیت حادثه تروریستی حرم شاهچراغ

مردم شهید پرور شهرستان ماکو ضمن راهپیمایی با مشت های گره کرده و شعار های دندان شکن حادثه تروریستی حرم شاهچراغ را محکوم کردند .