افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 1 March , 2024

مدرسه 10 کلاسه استثنایی ماکو

۰۶شهریور
افتتاح و کلنگزنی ۴ طرح عمرانی و خدماتی در ماکو
همزمان با پنجمین روز از هفته دولت :

افتتاح و کلنگزنی ۴ طرح عمرانی و خدماتی در ماکو

همزمان با پنجمین روز از هفته دولت مدرسه 10 کلاسه استثنایی و ۳۰ طرح ویژه بهسازی و مقاوم سازی روستایی افتتاح و ۱۵۰۰ واحد طرح اقدام ملی مسکن و پروژه گازرسانی به روستاهای مسیر قره خاچ ، تریان ، دیبک و بارون با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌ غربی و مسئولین شهرستانی در ماکو کلنگزنی شد .