افزونه پارسی دیت را نصب کنید Tuesday, 28 May , 2024

مدیرکل آموزش و پرورش استان اذربایجان غربی :

۰۷اردیبهشت
نسل امروز از فرهنگ نسل قبلی بی خبر هستند

نسل امروز از فرهنگ نسل قبلی بی خبر هستند

مدیرکل آموزش و پرورش استان اذربایجان غربی گفت : نسل امروز از فرهنگ نسل دیروزی بی خبر هستند و رسانه و فضای مجازی جای آن را پر کرده است لذا ما باید با فرهنگ سازی و زنده کردن بازی های قدیمی این فرهنگ نسل دیروز را به نسل اینده منتقل کنیم .