افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 1 March , 2024

مدیرکل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی

14بهمن
نارضایتی فرماندار ماکو از سرانه ورزشی ماکو

نارضایتی فرماندار ماکو از سرانه ورزشی ماکو

فرماندار ماکو گفت : سرانه ورزشی در شهرستان ماکو ۳۶ سانتی متر مربع یعنی زیر نیم متر مربع است که قابل قبول نیست .