افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 21 June , 2024

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی

۱۶مرداد
رسانه تصویرگر حیات کلی فرهنگی و اجتماعی جامعه است

رسانه تصویرگر حیات کلی فرهنگی و اجتماعی جامعه است

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی گفت : محتوای صحیح در تولیدات رسانه ای مهم است و رسانه به عنوان قوه چهارم هر کشور مطرح است .