افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 21 June , 2024

مراسم تحلیف و انتخاب رسمی هیات رئیسه شورای ششم شهر ماکو

۱۴مرداد
مراسم تحلیف و انتخاب رسمی هیات رئیسه شورای ششم شهر ماکو
در ماکو برگزار شد:

مراسم تحلیف و انتخاب رسمی هیات رئیسه شورای ششم شهر ماکو

مراسم تحلیف و انتخاب رسمی هیات رئیسه شورای ششم شهر ماکو با حضور امام جمعه و فرماندار شهرستان ماکو در دفتر شورای شهر ماکو برگزار گردید .