افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 1 March , 2024

مراسم عاشورای حسینی در ماکو

29مرداد
عزاداری عاشورای حسینی + تصاویر
در ماکو برگزار شد:

عزاداری عاشورای حسینی + تصاویر

عزاداری عاشورای حسینی به صورت پرشور در شهرستان ماکو با حضور مسئولین برگزار شد