افزونه پارسی دیت را نصب کنید Sunday, 21 July , 2024

مراسم عاشورای حسینی در ماکو

۲۹مرداد
عزاداری عاشورای حسینی + تصاویر
در ماکو برگزار شد:

عزاداری عاشورای حسینی + تصاویر

عزاداری عاشورای حسینی به صورت پرشور در شهرستان ماکو با حضور مسئولین برگزار شد