افزونه پارسی دیت را نصب کنید Wednesday, 24 July , 2024

مراکز سراي نوآوري و خلاقيت

۲۳اردیبهشت
افتتاح اولین سرای نوآوری و خلاقیت مناطق آزاد در ماکو

افتتاح اولین سرای نوآوری و خلاقیت مناطق آزاد در ماکو

مراکز سراي نوآوري و خلاقيت در واقع در حوزه‌های فناوري و نوآوري به شرکت‌های دانش‌بنیان براي ارائه طرح‌های خود تسهيلات ارائه می‌کنند