افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 21 June , 2024

مرحوم عزیز بهمن نژاد

۲۷اردیبهشت
اطعام 10000 نفر در بیست و یکم رمضان در ماکو

اطعام 10000 نفر در بیست و یکم رمضان در ماکو

خیرماکویی به همراه کمک مالی بیت رهبری که به شهرستان ماکو اختصاص داده شده است همزمان با شهادت امام علی (ع) 10000پرس غذا در بین مردم ماکو تقسیم کرد .