افزونه پارسی دیت را نصب کنید Sunday, 19 May , 2024

مسئول امور مربیان و سرگروهان شجره طیبه صالحین سپاه شهداء استان اذربایجان غربی

۲۶شهریور
نتیجه و خروجی صالحین شهید حججی می باشد

نتیجه و خروجی صالحین شهید حججی می باشد

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان ماکو در دوره توانمند سازی مربیان و سرگروه های شجره طیبه صالحین گفت : فرهنگ ما فرهنگ روشن گری و سازش ناپذیر است چون برگرفته از فرهنگ عاشورا می باشد .