افزونه پارسی دیت را نصب کنید Wednesday, 17 April , 2024

مسابقه قران بسیج در ماکو

۱۴آذر
مسابقات قران بسیج

مسابقات قران بسیج

مسابقات قران بسیج بین حوزه های مقاومت ماکو و با حضور بیش از ۱۲۰ نفر شرکت کننده برگزار شد.