افزونه پارسی دیت را نصب کنید Sunday, 21 July , 2024

مسوولین موظف هستند زمینه اشتغال جوانان را فراهم کنند

۳۰آذر
مسئولین موظف هستند زمینه اشتغال جوانان را فراهم کنند

مسئولین موظف هستند زمینه اشتغال جوانان را فراهم کنند

امام جمعه ماکو گفت : مسوولین باید هر چه سریع تر مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را رفع کنند امروز جوانان عزیز در موذل بیکاری گرفتار هستند و این جوانان امروز نیازمند زندگی هستند لذا مسوولین موظف هستند زمینه اشتغال جوانان را فراهم کنند.