افزونه پارسی دیت را نصب کنید Saturday, 20 July , 2024

مسکن مدد جویی ماکو

۰۴شهریور
افتتاح ۸ واحد مسکونی مدد جویی کمیته امداد در روستای کشمش تپه

افتتاح ۸ واحد مسکونی مدد جویی کمیته امداد در روستای کشمش تپه

8 واحد مسکونی مددجویی کمیته امداد به مناسبت هفته دولت با حضور مسئولین در روستای کشمش تپه ماکو افتتاح شد .