افزونه پارسی دیت را نصب کنید Tuesday, 16 April , 2024

معلول ذهنی حرکتی 30 ساله

۲۴تیر
عیادت خادمین مسجد جمکران از معلوم ذهنی و حرکتی در ماکو

عیادت خادمین مسجد جمکران از معلوم ذهنی و حرکتی در ماکو

خادمین مسجد جمکران به همراه پرچم های متبرک حرم ائمه از معلول ذهنی حرکتی 30 ساله عیادت کردند .