افزونه پارسی دیت را نصب کنید Tuesday, 16 April , 2024

ملت ایران گفتمان حضور در عرصه تکلیف را از حضرت صديقه‌ي طاهره فاطمه‌ي زهرا آموخته اند

۲۶بهمن
ملت ایران گفتمان حضور در عرصه تکلیف را از حضرت صدیقه‌ی طاهره فاطمه‌ی زهرا آموخته اند

ملت ایران گفتمان حضور در عرصه تکلیف را از حضرت صدیقه‌ی طاهره فاطمه‌ی زهرا آموخته اند

امام جمعه ماکو گفت :ملت ایران این گفتمان حضور در عرصه تکلیف (22 بهمن) را از حضرت صدیقه‌ی طاهره فاطمه‌ی زهرا آموختند لذا حضور در عرصه‌ی تکلیف یعنی اینکه امیر مؤمنان وظیفه دارد در جبهه‌های جنگ بجنگد و حضرت زهرا نیز در عرصه خانواده تأثیر گذار باشد . اگر کسی بخواهد این زندگی را در یک کلمه بیان کند ، آن کلمه عبارت از حضور در عرصه‌ی تکلیف است .