افزونه پارسی دیت را نصب کنید Wednesday, 17 April , 2024

ممنطقه ازاد ماکو

۲۴اسفند
عمل به توصیه‌های مقام معظم رهبری راه تحول دستگاه قضا می باشد

عمل به توصیه‌های مقام معظم رهبری راه تحول دستگاه قضا می باشد

امام جمعه ماکو گفت : چهارشنبه سوری است که نه دلیل عقلی و نه دلیل نقلی معتبری از آن پشتیبانی می‌کند؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که این کار، خرافه‌ای بیش نیست که مانند سایر موهومات توانسته است بین مردم جایگاهی برای خود باز کند.