افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 24 May , 2024

منابع طبیعی و ابخیز داری ماکو

۱۵اسفند
همایش درختکاری

همایش درختکاری

همایش درختکاری همزمان با روز درختکاری با حضور مسئولین شهرستانی در دامنه کوه چرکین ماکو برگزار شد .