افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 24 May , 2024

منطقه توریان ماکو

۲۹بهمن
اولین روز جشنواره زمستانی منطقه آزاد ماکو
گزارش تصویری:

اولین روز جشنواره زمستانی منطقه آزاد ماکو

جشنواره زمستانی منطقه آزاد ماکو با استقبال گرم شهروندان ماکویی و میهمانانی از سراسر کشور مواجه شد.