افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 24 May , 2024

نبروهای مسلح ماکو

۰۴مهر
مسابقه دو استقامت نیروهای مسلح

مسابقه دو استقامت نیروهای مسلح

مسابقه دو استقامت نیروهای مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس با حضور کادر نیروهای مسلح در شهرستان ماکو برگزار شد .