افزونه پارسی دیت را نصب کنید Wednesday, 17 April , 2024

نسل امروز از فرهنگ نسل قبلی بی خبر هستند

۰۷اردیبهشت
نسل امروز از فرهنگ نسل قبلی بی خبر هستند

نسل امروز از فرهنگ نسل قبلی بی خبر هستند

مدیرکل آموزش و پرورش استان اذربایجان غربی گفت : نسل امروز از فرهنگ نسل دیروزی بی خبر هستند و رسانه و فضای مجازی جای آن را پر کرده است لذا ما باید با فرهنگ سازی و زنده کردن بازی های قدیمی این فرهنگ نسل دیروز را به نسل اینده منتقل کنیم .