افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 19 April , 2024

نمایشگاه توانمندی بانوان منطقه ازاد ماکو

۲۹آذر
ششمین نمایشگاه توانمندیهای بانوان منطقه آزاد ماکو + تصاویر

ششمین نمایشگاه توانمندیهای بانوان منطقه آزاد ماکو + تصاویر

ششمین نمایشگاه توانمندیهای بانوان منطقه ازاد ماکو در نمایشگاه بین المللی منطقه ازاد ماکو برگزار شد .