افزونه پارسی دیت را نصب کنید Wednesday, 17 April , 2024

هر کس در این دولت رییس باشد باید بی منت خدمتگذار مردم باشد

۰۲شهریور
هر کس در این دولت رییس باشد باید بی منت خدمتگذار مردم باشد

هر کس در این دولت رییس باشد باید بی منت خدمتگذار مردم باشد

امام جمعه ماکو گفت : شاخص های برای دولت کار آمد انقلابی وجود دارد که اینکه زیر سلطه زور نمیرود دوم مدیریت جهادی یعنی خدمت تمام وقت و بی منت می باشد لذاهر کس در این دولت رییس باشد باید خدمتگذار مردم باشد آن هم خدمت بی منت .