افزونه پارسی دیت را نصب کنید Tuesday, 28 May , 2024

همایش تجلیل از فعالین و منتخبین جمعیت هلال احمر منطقه آزاد ماکو

۲۶اردیبهشت
هلال احمر ماکو رتبه برتر استان را از نظر فعالیت به خود اختصاص داده است

هلال احمر ماکو رتبه برتر استان را از نظر فعالیت به خود اختصاص داده است

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان آذربایجان غربی گفت : شهرستان ماکو در بحث فعالیتهای جمعیت هلال احمر رتبه برتر را درسطح استان و هلال احمر استان نیز رتبه اول در سطح کشور را به خود اختصاص داده اند.