افزونه پارسی دیت را نصب کنید Tuesday, 23 April , 2024

همایش مرحله دوم انس و مودت بازنشستگان سپاه ماکو

۲۵دی
همایش مرحله دوم انس و مودت بازنشستگان سپاه ماکو + تصاویر

همایش مرحله دوم انس و مودت بازنشستگان سپاه ماکو + تصاویر

همایش مرحله دوم انس و مودت بازنشستگان سپاه ماکو به همراه همسران در مسجد الزهرا ماکو برگزار شد .