افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 21 June , 2024

هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بین الملل ماکو

۰۵خرداد
دیدار با جانباز ماکویی فاتح خرمشهر
به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر :

دیدار با جانباز ماکویی فاتح خرمشهر

مسئولین شهرستانی به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر با خانواده دکتر حسین قویدل جانباز ماکویی فاتح خرمشهر دیدار کردند .