افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 21 June , 2024

چهارراه مرکزی ماکو

۲۹مرداد
نماز ظهر عاشورا
در ماکو برگزار شد:

نماز ظهر عاشورا

نماز ظهر عاشورا با حضور مسئولین شهرستانی در چهارراه مرکزی شهرستان ماکو برگزار شد .