افزونه پارسی دیت را نصب کنید Sunday, 21 July , 2024

کانون کارآفرینی دانشجویان منطقه آزاد ماکو

۲۰آذر
افتتاح کانون کارآفرینی دانشجویان منطقه آزاد ماکو
با همکاری و مشارکت مرکز نوآوری و فناوری سازمان منطقه آزاد ماکو و دانشگاه پیام نور ماکو صورت گرفت:

افتتاح کانون کارآفرینی دانشجویان منطقه آزاد ماکو

کانون کارآفرینی دانشجویان منطقه آزاد ماکو با همکاری و مشارکت مرکز نوآوری و فناوری سازمان منطقه آزاد ماکو و دانشگاه پیام نور ماکو افتتاح شد.