افزونه پارسی دیت را نصب کنید Saturday, 20 July , 2024

یئل چرشنبه سی در روستای بارون ماکو

۲۲اسفند
یئل چرشنبه سی

یئل چرشنبه سی

مراسم سنتی و آئینی یئل چرشنبه سی در روستای بارون شهرستان ماکو برگزار شد.