افزونه پارسی دیت را نصب کنید Saturday, 22 June , 2024

۲۳ نفر مصدوم چهارشنبه سوزی در شهرستان ماکو

۲۴اسفند
۲۳ نفر مصدوم چهارشنبه سوزی در شهرستان ماکو

۲۳ نفر مصدوم چهارشنبه سوزی در شهرستان ماکو

فرماندار ماکو گفت: تا ساعت 11:30 شب تعداد 23 نفر مراجعه به اورژانس به ثبت رسیده که ۲۲ نفر از این مصدومین در بیمارستان‌ فجر ماکو به صورت سرپایی درمان و یک نفر نیز که از ناحیه چشم صدمه دیده بود به تبریز اعزام شد.