افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 21 June , 2024

آب شرب

۱۶تیر
اولویت اول مناطق محروم در استان تامین آب شرب و بهداشتی است
استاندار آذربایجان غربی :

اولویت اول مناطق محروم در استان تامین آب شرب و بهداشتی است

استاندار آذربایجان غربی در جمع مردم روستای یاریم قیه علیا ، سفلی و وسطی با بیان اینکه اولویت اول مناطق محروم در استان تامین آب شرب و بهداشتی است ، افزود : وعده بدون نتیجه به مردم نمی دهیم ، افتتاح طرح در پایان چهارماه برای حل مشکل آب شرب این منطقه ، مطالبه جدی مدیریت استان است.