افزونه پارسی دیت را نصب کنید Wednesday, 24 July , 2024

آیین برش اتمام فرش

۲۶تیر
آیین برش اتمام فرش + تصاویر

آیین برش اتمام فرش + تصاویر

آیین برش اتمام فرش ماکو با حضور معاونین فرهنگی مناطق ازاد کشور به میز بانی منطقه ازاد ماکو برگزار شد .