افزونه پارسی دیت را نصب کنید Monday, 26 February , 2024

اتاق اصناف ماکو

08بهمن
پیاز را گران بفروشید نقره داغ می شوید
هشدار رئیس اتاق اصناف ماکو:

پیاز را گران بفروشید نقره داغ می شوید

رئیس اتاق اصناف ماکو در خصوص گرانی های اخیر بازار صیفی جات بویژه پیاز گفت : روزانه تیم های بازرسی در سطح شهرستان مشغول بازرسی هستند و فاکتورهای خرید صنف فروشندگان صیفی جات بررسی می گردد لذا در صورت مشاهده گرانفروشی با گران فروشان برخورد قاطع می شود .