افزونه پارسی دیت را نصب کنید Sunday, 14 April , 2024

افتتاح نمایشگاه توانمندی روستایی و عشایری

۱۴بهمن
افتتاح نمایشگاه توانمندی روستایی و عشایری

افتتاح نمایشگاه توانمندی روستایی و عشایری

نمایشگاه توانمندی روستایی و عشایری شهرستان ماکو با حضور مسئولین در روستای کشمش تپه ماکو افتتاح شد .