افزونه پارسی دیت را نصب کنید Tuesday, 16 April , 2024

اقتصاد ماکو

۱۴شهریور
باید در محصور سازی و فنس‌کشی محدوده منطقه آزاد تسریع شود
نماینده مردم ماکو ، چالدران ، شوط و پلدشت در مجلس شورای اسلامی :

باید در محصور سازی و فنس‌کشی محدوده منطقه آزاد تسریع شود

نماینده مردم شهرستان‌های ماکو، چالدران ، شوط و پلدشت گفت : با محصورسازی و فنس‌کشی محدوده منطقه آزاد ماکو و اجرای جدی و کامل ماده ۱۴ قانون اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مشکلات فعالان اقتصادی و بازرگانی در منطقه آزاد ماکو مرتفع شود.